Stichting Broeder Juniperus

Over ons

De Stichting Broeder Juniperus is in 2022 opgericht op initiatief van de Zusters Franciscanessen van Veghel en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed. Het doel van deze stichting is om het gedachtegoed van deze zusters voort te laten leven door het bevorderen van de maatschappelijke cohesie binnen de gemeente Meierijstad in het algemeen en het Kloosterkwartier Veghel in het bijzonder; bovendien wil de stichting in de toekomst de contacten blijven onderhouden met de internationale congregatie van de Zusters Franciscanessen SFIC en hun projecten ondersteunen.

Het beleid wordt bepaald en uitgevoerd door het bestuur van Stichting Broeder Juniperus. De samenstelling van het bestuur is:

  • Marieke van Grinsven-Peters – voorzitter
  • Gaby Eijkemans-Van Beers – secretaris
  • Yvonne van Geffen – penningmeester

Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies. De hoofdtaak van de Raad van Advies is het adviseren van het bestuur m.b.t. aanvragen voor een subsidie. De aanvragen die volgens het bestuur in aanmerking zouden komen voor een bijdrage worden ter beoordeling voorgelegd aan de Raad van Advies. De samenstelling van de Raad van Advies is:

  • J. den Biggelaar (Jan) voorzitter
  • S. Scheer (Stephan)
  • T. Claassen (Ton)
  • R. Vonk (Rolf)
  • Zr. Gerda van Gogh

Een belangrijk criterium bij de werving van bestuursleden en adviseurs is dat zij betrokken zijn bij de zusters Franciscanessen en het Kloosterkwartier Veghel. Affiniteit met de franciscaanse spiritualiteit is een pre. Alle functies worden ingevuld met enthousiaste en betrokken vrijwilligers, die geen loon ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Stichting Broeder Juniperus heeft de ANBI-status.

U kunt hier de folder downloaden